Nước đóng chai

Lavie cung cấp thùng nước đóng chai với các dung tích khác nhau.

Có thùng 2 chai 6L, thùng 12 chai 1.5L, thùng 24 chai 500ml, thùng 24 chai 350ml. Ngoài ra còn có sản phẩm cao cấp Lavie Premium 20 chai 400ml, sản phẩm cho bé Lavie Kid 330ml.

Showing all 6 results

Thông Tin Mới Nhất