lavie-call

Nước đóng bình

Nước khoáng Lavie có dạng bình úp và bình vòi với dung tích 19L. Nước đóng bình được nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp lựa chọn vì có thể dùng dài ngày mà không cần phải mua nhiều lần.